Hest på utegang

Hester som går ute hele eller deler av året får rikelig med bevegelse, frihet og selskap. Utegang er dermed et godt utgangspunkt for å sikre god velferd hos hest. Men skal utegang praktiseres på en forsvarlig måte gjennom hele året, krever dette god tilrettelegging og oppfølging. 

Dette heftet fra Tun Forlag, skrevet av norske Cecilie M Mejdell, tar for seg dette temaet med offentlige regler og praktiske forhold. 23 sider.

Hefte nr 21 i serien "Tun forlags håndbok om..."

Hest på Utegang

kr 200,00 Regular Price
kr 100,00Sale Price
  •